Få full fleksibilitet og
kreativ frihet til din bygningsdesign


Stål har en fantastisk styrke i mer enn en forstand. Da det samtidig er lett å bearbeide, gir valget av stål som bærende konstruksjon (nesten) uendelig frihet til å skape nye og spennende bygningsdesigner og innredninger.

Arkitektonisk åpner stålkonstruksjoner blant annet mulighet for å tenke i runde bygninger, høye bygninger, flate takhellinger og store spennvidder.

Hos DS Stålkonstruktion får du både erfaring og ingeniør-messig knowhow til å komme fra idé til virkelighet. Effektivt, fleksibelt og til en konkurransedyktig pris. Vi dimensjonerer, tegner og produserer – alt i best mulig kvalitet. Og som en ekstra trygghet leverer vi på egne biler med kran, og vi tilbyr at våre dyktige og erfarne montører står for hele montasjen.

Rådgivning og prosjektledelse
Du kan med fordel kontakte oss tidlig i prosessen – uansett størrelsen og kompleksiteten av ditt byggeprosjekt. Vi er alltid klare med byggeteknisk rådgivning og hjelper også gjerne med å utføre statiske beregninger og utarbeide nødvendig dokumentasjon.

Du tilbyr også vår byggefaglige kompetanse på konsulentbasis.

SERTIFISERET STÅL

Uansett hvilket produkt du bestiller hos DS Stålkonstruktion, er det fremstilt av sertifisert stål levert etter gjeldende EU-normer. Vi er godkjent til å jobbe på alle markeder i Europa, både teknisk og myndighetsmessig. 


  
  Relevante sertifikater kan rekvireres ved henvendelse.

Stålsperrer

Vi leverer rammekonstruksjoner som oppsveiste stålsperrer.

Oppsveiste sperrer brukes typisk til industri- og landbruksbygninger med spennvidder over 20 meter.

Gitterkonstruksjon

Gitterverkskonstruksjoner er bl.a. et opplagt valg hvis du ønsker:

  • stor spennvidde kombinert med store søylefri arealer (f.eks. produksjonshaller)

  • samme takhøyde

  • mulighet for å fremføre installasjoner osv. i konstruksjonen

  • stor stivhet

  • moderne og luftig design

 

Konstruksjonen anvendes typisk som bærende takelement som støttes av enten stålsøyler, betongsøyler eller betongelementer.

Søyle-/bjelkekonstruksjoner

Denne type konstruksjon er spesielt velegnet til etasjebygg og andre prosjekter i høyden. Bygningen oppnår den nødvendige stabiliteten gjennom et samspill mellom dekk og stålkonstruksjon, supplert med loddrette gitre.

Da søyle-/bjelkekonstruksjonen oftest monteres etasjevis, er det avgjørende for prosjektet at materialene kan leveres etter Just-in-Time-prinsippet. En disiplin vi i all beskjedenhet mestrer til perfeksjon hos DS Stålkonstruktion.

Spesielle konstruksjoner

DS Stålkonstruktion har i årenes løp levert kreativitet, knowhow og produksjon til et stort antall spesielle konstruksjoner. Du kan derfor med fordel kontakte oss tidlig i byggeprosjektet hvis du vil sikre deg et arkitektonisk og konstruksjonsmessig perfekt resultat.

Vi har bl.a. levert spesialkonstruksjoner til

  • takkonstruksjoner til stadioner og arenaer

  • overdekninger til bensinstasjoner

  • heistårn

  • gang- og rørbroer